huisstijl logo ontwerp brandbook huisstilboek communicatie bureau 20to10 Nijmegen

Huisstijl & Logo: “De eerste indruk weegt het zwaarst!”

De huisstijl of visual identity is de visuele vertaling van je merkidentiteit. Het is het eerste wat mensen van je zien en je visitekaartje. Bij een goed logo en huisstijl is rekening gehouden met de gekozen doelgroep en de gewenste uitstraling als bedrijf. De huisstijl bestaat uit verschillende elementen die samen een sterk geheel moeten vormen. Deze lichten we hieronder kort toe.

Logo ontwerp

Het logo is een belangrijk element van de huisstijl. Een essentieel onderdeel waarin je gewenste identiteit direct zichtbaar moet zijn. Een logo kan beeldend zijn, tekstueel of een combinatie van beide. Voorafgaand aan het ontwerpen van het logo wordt in kaart gebracht voor welke doelen en kanalen het wordt gebruikt. Moet het bijvoorbeeld goed te animeren zijn, of moet het op goed zichtbaar zijn op objecten waarvoor het nodig is om ook een beeldmerk te ontwerpen.

Kleurenpallet samenstellen

Er is door de jaren heen veel onderzoek gedaan naar kleuren en de emotie die deze oproepen. In het gewenste kleurenpallet zijn we naast esthetische waarde op zoek naar kleuren die overeenkomen met het gevoel dat wij willen oproepen bij onze doelgroep. Kleuren zijn een goede manier om onbewust mensen te triggeren.

Typografie

De juiste typografie past bij de uitstraling van een merk. Dit kunnen bestaande lettertypes zijn of nieuw ontworpen variant. Net zoals bij het kleurenpallet zal bij de typografie ook gekozen moeten worden voor lettertypes die individueel een functie hebben maar die als geheel goed bij elkaar passen. Zo moet bijvoorbeeld de typografie van een “koptekst” goed aansluiten bij de typografie van een bodytekst.

Merkstijl

Een huisstijl kan ook andere elementen bevatten zoals grafische vormen die constant terugkomen, een specifieke stijl van fotograferen en een tone-of-voice waarmee je de doelgroep aanspreekt. Kortom een uniforme set aan uitingen die consequent en logisch worden samengevoegd

Brandbook

Al deze elementen leggen wij vast in een brandbook of huisstijl handboek. Dit brandbook is een samensmelting van de merkidentiteit en de gekozen visuele vertaling. Het brandbook laat zien welke keuzes er gemaakt zijn in het ontwerpproces, en hoe de verschillende uitingen  gebruikt gaan worden.

Meer weten over onze diensten?
Dennis van Lier
Jesper Tielbeke

Neem dan contact met ons op

Meer weten over onze diensten?