merkpositionering merkidentiteit communicatie bureau 20to10 Nijmegen

Merkpositionering & Identiteit: het zichtbaar maken van het onderscheidende vermogen.

Goedkoop & efficiënt naar Girona met Ryanair of koninklijk comfortabel naar Barcelona met KLM, beide bedrijven doen in principe hetzelfde maar worden als compleet verschillende bedrijven beleefd. Een goed doordachte positionering en identiteit is cruciaal om de gewenste positie en aandacht van je doelgroep te krijgen.

Identiteitssessie

Er zijn verschillende factoren die een merkidentiteit bepalen. Dat zijn bijvoorbeeld de producten of diensten die je aanbiedt en welke mensen je hiermee wenst aan te spreken. Ook de medewerkers van het bedrijf en de bedrijfscultuur hebben hierop invloed. Samen met directie en verschillende medewerkers brengen we in een identiteit sessie de kernwaarden en het onderscheidende vermogen van het bedrijf in kaart. Deze inside-out benadering zorgt voor een duidelijk fundament waar vervolgens op verder gebouwd kan worden.

Merkpositionering

Welke plaats neem jij in het hoofd van de klant en welke gevolgen heeft dit voor jouw merk?  We gaan opzoek naar een positionering die past bij de ontwikkelde merkidentiteit en de status van de markt waar het merk zich in bevindt. Een duidelijke positionering strategie maakt voor de klant jouw onderscheidende vermogen zichtbaar & resulteert intern in bewuste beslissingen op korte en lange termijn. 

Merkboek

De gekozen positionering en identiteit leggen we vast in een  “merkpaspoort”. Dit paspoort is het DNA van het bedrijf of merk en bevat alle relevante onderdelen en kernwaarden. Het gaat in op het gewenste imago en de gewenste positie in de markt. Het  beschrijft hoe de verschillende doelgroepen aangesproken worden. Het merkpaspoort is leidend in de keuze voor interne besluiten en dient als maatstaf voor de verdere vormgeving van het merk.

Meer weten over onze diensten?
Dennis van Lier
Jesper Tielbeke
Meer weten over onze diensten?